Menu Luk

Spil tennis nu. 

Vores to baner er nu klare til at spille på.
Er du ikke medlem og gerne vil spille, så kontakt Anne Høgdal Larsen på 40 24 01 48

Book bane her. 

Når du er medlem, har du fået en mail fra Gadstrup Tennis Club om “Book bane” funktionen, hvor du kan reservere en bane. Du kan se noget af funktionen ved at klikke i menuen på “Book bane”. Find samtidig links til vejledninger på siden.

Generalforsamling 1. marts.

Vi holder generalforsamling den 1. marts 2023 kl. 19.30 i Ramsøhallens klublokale. Lokalet ligger ud mod tennisbanerne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Johnny Bilyk som dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Flemming Jensen
  4. Forelæggelse af regnskab samt budget for det kommende år v/Mads Kristensen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Flemming Jensen og Preben Mortensen er på valg og ønsker ikke genvalg
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Preben Munter og Peter Rosholm stiller op
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Valg af evt. spiller-/ trænerudvalg
  10. Eventuelt

Ny bane 2