Menu Luk

2010

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 2. Marts 2010. Til stede var 8 personer herunder 3 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Peter Rassing blev valgt som dirigent.
2. Valg af stemmetæller
Der blev ikke valgt nogen stemmetæller. Det blev vedtaget, at eventuelle afstemninger skulle ske ved håndsoprækning
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved Flemming B. Jepsen her 4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år til orientering

Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele.
Se regnskab her og budget her.

Peter Rassing stillede spørgsmål til:
– renten på det nye Nykredit lån?
Svar: Obligationsrenten er 5% og er en fast rente.
– hvorfor der ikke var udgifter til træner?
Svar: Årsagen er, at beløbet er udbetalt som kørsel.
– budgettet for baneanlæg?
Svar: budgettet er lagt på en formodning om, at vi får driftstilskud fra kommunen, men det er en smule usikkert, idet reelle udgifter evt. skal dokumenteres.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ingen forslag kommet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Mads Christensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Per Bloch-Frederiksen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Martin Farran-Lee og Carmen Wilkes Uhre blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 11/3 2010.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt
Vedtægterne  siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Vi bør ændre vedtægter til næste år.
9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg
10. Eventuelt
– Camilla Jepsen opfordrede bestyrelsen være opmærksomme på at familiekontingenter bliver benyttet korrekt.
– Camilla Jepsen opfordrede bestyrelsen til at få tid i hallen til tennisspil herunder minitennis. Der blev svaret, at det bliver der arbejdet på.