Menu Luk

2012

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 7. februar 2012. Til stede var 5 personer herunder 3 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Peter Rassing blev valgt som dirigent og konstaterede, at annoncering om generalforsamling var i Heden var rettidig. 
2. Valg af stemmetæller
Der blev ikke valgt nogen stemmetæller.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved Flemming B. Jepsen her
4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år til orientering
 
Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele.
Se regnskab her og budget her.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Carmen Wilkes Uhre og Martin Farran-Lee var på valg. Carmen var villig til genvalg, men Martin var ikke. Carmen blev genvalgt og istedet for Martin blev Niels Christiansen fra Hastrup valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmøde den 13/2 2012.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt
Vedtægterne siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Mangel på en revisor og en suppleant blev godkendt af generalforsamlingen. 
9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg. Det er ikke p.t. et udvalg.
10. Eventuelt
Peter Rassing bragte emnet om et klubhus op. Et klubhus som evt. kan bestå af et skurvognsmodul, der tilpasset og f.eks. placeres på kanten ved og på en del af slåbanen.
Carmen fremførte ønske om lidt mere sjov for bestyrelsen end det daglige arbejde med at hold klubben kørende.