Menu Luk

Beretning

Beretning for 2011

Bestyrelsen
Året startede med generalforsamling, hvor alle fortsatte i bestyrelsen som året før.

Kommunikation
Sædvanen tro omdelte vi en folder til alle medlemmer, hvor vi blandt andet nævner klubbens aktiviteter.
Vi har samtidig gjort lidt reklame for klubben med en artikel i Heden i forbindelse med opstart af træning.

Aktiviteter
Sæsonen blev skudt i gang med klargøring af baner den 2/4.

Som tidligere år holdt en fast skare fast ved hyggetennis om tirsdagen.

Der er har været god tilslutning til træning af børn, som har været afviklet om lørdagen. Træningen er hovedsageligt foretaget af Carmen med hjælp fra Niels Christensen. Jeppe Diensen fra Viby Tennis klub har været afløser.

Der var desværre ikke tilslutning til klubmesterskaber i 2011.

Vi har brugt tid på møder med andre klubber omkring os. Møderne blev organiseret af DTF. Dte har dog ikke båret noget frugt af sig.

Banerne
Igen har vi søgt kommunen om støtte til at få udbedret banerne. Det er desværre ikke lykkedes, men vi forsøger igen.

Vi fik nyt låsesystem med nøglechips til banerne, da hallen alligevel skulle have nyt. Det eliminerede eventuelle uautoriserede nøgler i omløb. Vi har stadig uafhentede nøgler liggende.

Døren til slåbanen og brædder i bunden af nettet omkring banerne er blevet repareret.

Og så har vi fået nye windbrakere med nye reklamer. Der er dog stadig plads til et par stykker.

Afslutning
Til slut kan jeg konstatere, at vi ikke har haft for mange aktiviteter i årets løb – flere kunne være ønskeligt, men med den mulig indsats, vi kan ligge, er jeg tilfreds med at vi i endnu et år har holdt klubben kørende og endda med et positivt resultat.


7. februar 2012
Flemming B. Jepsen
Formand for Gadstrup Tennis Club