Menu Luk

Regnskab

Resultatopgørelse

Indtægter:   Udgifter:  
Kontingenter

20.150,00

Nykredit, renter

8.996,24

Medlemstilskud

6.672,00

Faglige kontingenter

1.690,00

Banetilskud

8.427,00

Kørsel træner

2.700,00

Sponsorater 8.737,50 Banevedligeholdelse

8.427,00

    Generalforsamling og klubmesterskaber

225,00

    Kontorartikler

45,00

 

43.986,50

 

22.083,24

Årets overskud    

21.903,26

   

 

Balance

Aktiver:   Passiver:  
Kassebeholdning 1.812,50    
Baneanlæg, se note 1

130.000,00

Nykredit, se note 2

133.900,40

Roskilde Kommune

8.427,00

Depositum nøglebrikker

2.500,00

Spar Bank Nord

5.173,47

Egenkapital, se note 3

13.212,57

Nøglebrikker 4.200,00    
 

149.612,97

 

149.612,97

 

Noter

Note 1
Værdi af baneanlæg

140.000,00

Nedskrivning

-10.000,00

Værdi 31.12.2011

130.000,00

Note 2
Restgæld 01.01.2011

141.502,74

Afdrag 2011

-7.602,34

Restgæld 31.12.2011

133.900,40

 

Note 3
Saldo 01.01.2011

1.309,31 

Årets overskud

21.903,26

Nedskrivning af baner

-10.000,00

Egenkapital 31.12.2010

13.212,57