Menu Luk

Regnskab 2012


Resultatopgørelse


Indtægter:

Udgifter:
Kontingenter

24.150,00

Nykredit, renter

8.401,75

Medlemstilskud

6.435,00

Faglige kontingenter

1.550,00

Roskilde kommune

12.101,75

Kørsel, træner

1.000,00

Banevedligeholdelse

12.829,40

Klubmesterskaber & generalforsamling

266,00

Kontorartikler

668,90

Konsulentbistand

3.800,00

Nedskrivning af baneanlæg

7.976,48

42.686,75

36.492,53

Årets overskud

6.194,22

 

 


Balance

 

Aktiver: Passiver:
Kassebeholdning

1.781,95

Nykredit, se note 2

125.923,92

Baneanlæg, se note 1

122.023,52

Depositum for nøglebrikker

4.000,00

Roskilde kommune

12.101,75

Egenkapital, se note 3

19.406,79

Spar Bank

9.223,49

Nøglebrikker

4.200,00


149.330,71

 


149.330,71

 

Note 1: Note 2:
Værdi baneanlæg

130.000,00

Restgæld 01.01.2012

133.900,40

Nedskrivning 2012

7.976,48

Afdrag 2012

7.976,48

Værdi 31.12.2012

122.023,52

 

Restgæld 31.12.2012

125.923,92Note 3:
Saldo 01.01.2012

13.212,57

Årets overskud

6.194,22

Egenkapital

19.406,79