Menu Luk

2014

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 10. februar 2014. Til stede var 7 personer herunder 5 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Peter Rassing blev valgt som dirigent og erklærede indkaldelse til generalforsamlingen lovlig.

2. Valg af stemmetæller
Der blev ikke valgt nogen stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved Carmen Wilkes Uhre her.

Beretning for Gadstrup Tennis Club for året 2013

4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering
Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele, som begge blev godkendt. Se regnskab her og budget her.

Gadstrup Tennis Klub, regnskab 2013
Gadstrup Tennis Klub budget 2014

Til regnskabet blev stillet spørgmål, om nedskrivning af baner modsvarer gælden til Nykredit. Svaret er ja.
Der var kommentar til at træneren havde været dyr og en henstillet til at holde øje med om udgift svarer til indtjening.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Carmen Wilkes Uhre og Niels Fejer Christiansen var på valg. Begge modtog genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt og Johnny Bilyk blev ligeledes valgt som revisor. Vedtægterne siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Mangel på en suppleant blev godkendt af generalforsamlingen. En Vedtægtsændring er blevet overvejet, men kræver en generalforsamling med deltagelse af et flertal af medlemmerne. Derfor endnu ikke gennemført.

9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg. Det er ikke p.t. et udvalg.

10. Eventuelt
Carmen nævner ønsket om at opsætte pavillion, så der er mulighed for at sidde indenfor.
Iøvrigt mener Carmen, at bestyrelsen skal være bedre til at fejre begivenheder.