Menu Luk

2015

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 27. januar 2015. Til stede var 10 personer herunder 4 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Peter Rassing blev valgt som dirigent og erklærede indkaldelse til generalforsamlingen lovlig, da den er annonceret i Heden den 7. januar.

2. Valg af stemmetæller
Johnny Bilyk meldte sig som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved formand Flemming B. Jepsen her.

Beretning for 2014

4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering
Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele, som begge blev godkendt. Se regnskab her og budget her.

Gadstrup Tennis Klub, regnskab 2014
Gadstrup Tennis Klub budget 2015

Til regnskabet blev stillet spørgmål om nedskrivning af baner modsvarer gælden til Nykredit. Svaret var, at den er liniær.

Der var kommentar til indtjeningen, som har været stærkt faldende, hvilket bestyrelsen blev stærkt anbefalet  at gøre noget ved. F.eks. kunne klubben indgå samarbejde med andre afdelinger. Det kunne f.eks. være Badminton. Der blev talt om flere tiltag, som også er igang.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået, at ændre vedtægter, så der kun er krav om 3 bestyrelsesmedlemer. Dette bliver ikke interessant i år, men skal ændring gennemføres, kræver det en ekstraordinær generalforsamling eller speciel indkaldese til næste års generalforsamling, da der ikke var nok fremmødte til en vedtægtsændring på dette års generalforsamling.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Flemming H. Jensen, Henrik Gerner Rasmussen og Flemming B. Jepsen var på valg.

Flemming H. Jensen modtog genvalg.

Henrik Gerner Rasmussen og Flemming B. Jepsen modtog ikke genvalg.
Til gengæld stillede Johan Leo og Mads Christensen op til bestyrelsen og blev valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt. Vedtægterne siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Mangel på anden revisor og en suppleant blev godkendt af generalforsamlingen.

9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg. Det er ikke p.t. et udvalg.

10. Eventuelt
Peter Rassing nævnte, at Lena Rassing opfordrer til at opsætte windbraker mellem de to baner.