Baner

  • Banerne ligger på vestsiden af Ramsøhallen på adressen Ramsømaglevej 19, 4621 Gadstrup.
  • Som medlem har du adgang til at benytte klubbens to baner. Du kan altid booke bane 2, som ligger tættest på fodboldbanerne. Bane 1, som ligger nærmest Motionscenteret, er fast reserveret af Gadstrup Motion, men du kan spille på banen, hvis ingen andre har reserveret eller spiller på banen.
  • Du kan reservere en bane på gadstrup.halbooking.dk. Vi beder dig kun reservere en time af gangen, således at du først reserverer en tid igen, når du har spillet.