Menu Luk

Budget

Budget for 2010

Udgifter

Budget 2010

Regnskab 2009

Budget 2009

Nykredit, bidrag + renter

7.100,00

27.246,20

10.403,00

Roskilde Bank, gebyr + renter

0

0

600,00

Faglige kontingenter

1.300,00

1.124,00

1.300,00

Turneringer

2.000,00

0

0

Trænerhonorar

8.000,00

0

5.000,00

Baneanlæg

14.000,00

0

8.000,00

Kørselsudgifter

4000,00

4.000,00

250,00

Generalforsamling

300,00

250,00

300,00

Bestyrelsesmøder

600,00

307,90

250,00

Kontorartikler

1.500,00

1.015,63

0

Afdrag på lån

7.200,00

0

6.750,00

 

46.000,00

33.943,73

32.603,00

Indtægter

Budget 2010

Regnskab 2009

Budget 2009

Kontingenter

25.000,00

24.500,00

29.600,00

Medlemstilskud                      

5.000,00

4.548,00

3.870,00

Tilskud til baner

16.000,00

13.302,50

0

Overskud

0

8.406,77

0