Menu Luk

Regnskab

Resultatopgørelse

 

Indtægter:   Udgifter:  
Kontingenter

24.500,00

Nykredit, renter

12.387,03

Medlemstilskud

4.548,00

Omlægning af lån

14.859,17

Øvrige indtægter

16.600,00

Faglige kontingenter

1.124,00

Roskilde Kommune

18.000,00

Kørsel, træner

4.000,00

    Banevedligeholdelse

21.297,50

    Generalforsamling og klubmesterskaber

557,90

    Kontorartikler

1.015,63

 

63.648,00

 

55.241,23

Årets overskud    

8.406,77

 

Balance

Aktiver:   Passiver:  
Baneanlæg, se note 1

160.000,00

Nykredit, se note 2

148.748,48

Sparbank Nord

5.880,96

Egenkapital

8.725,71

 

 

Årets overskud

8.406,77

 

165.880,96

 

165.880,96

Noter

 

Note 1
Værdi af baneanlæg

170.000,00

Nedskrivning

-10.000,00

Værdi 31.12.2009

160.000,00

Note 2
Restgæld 01.01.2009

137.590,44

Afdrag 2009

-19.899,69

Provenu – kurstab

16.198,56

Låneomkostninger

14.859,17

Restgæld 31.12.2009

148.748,48