Menu Luk

Beretning

Beretning for 2010

Bestyrelsen
Året startede med generalforsamling, hvor vi fik to nye medlemmer af bestyrelsen – Carmen Wilkes Uhre og Martin Farran-Lee. Carmen og Martin gik ind som menige medlemmer – resten af posterne i bestyrelsen forblev uændrede.

Medlemmer
Sædvanen tro omdelte vi en folder til alle medlemmer, hvor vi blandt andet nævner klubbens aktiviteter.
Som noget nyt henviser vi til klubbens hjemmeside – www.gadstruptennis.dk , hvor alle oplysninger også kan ændres løbende.

Vi har forsøgt at få medlemmer til at oplyse deres mail adresser, så vi har bedre mulighed for at skrive om arrangementer i løbet af året, men mission må gentages på anden vis.

Vi var også i gang omdeling af en folder til alle husstande, men den kom ikke hele vejen rundt, da opgaven var for stor og udbyttet for lille.

Aktiviteter
Som nyt tiltag har vi med hjælp fra Dansk Tennis Forbund (DTF) startet træning af tennis på Gadstrup skole i idrætstimerne. Lærerne er blevet undervist af Erik Terp – konsulent fra DTF – og de skal så selv undervise børnene på 4. klassetrin. Iflg. skolen har de spillet minitennis i hallen over badmintonnet, som er blevet sat ned i en passende højde, så det er muligt at spille med skumbolde over dem. Iflg. idrætslæreren er ikke alle børn lige gode motorisk! Skolen har også haft mulighed for at bruge klubbens baner udenfor.

Via halfordelingsudvalget har klubben forsøgt at få plads i hallen. Det har dog ikke været muligt på hverdage, da hallen i forvejen er fuldt booket og ingen vil vige pladsen. Det er dog muligt at bruge hallen i nogle få weekender og ferier, hvor hallen ikke bliver brugt alligevel. Det har vi prøvet en enkelt gang, hvor vi afprøvede det gamle men fuldstændigt ubrugte net, der lå på loftet over fodboldens omklædningsrum. Det fungerede rigtigt fint og var nemt at sætte op.

Udendørssæssonen blev skudt i gang med klargøring af baner den 11/4

Den 22/8 var der en tennis og grilldag, hvor der først blev spillet tennis og derefter grillet hos Flemming Jensen i Brordrup og der var god tilslutning.

Klubbensmesterskaberne blev vundet af Niels Chistensen, Flemming H. Jensen og Lone Billyk. De løb med alle gevinster. Kun damedouble var der ikke tilslutning til.

Træning
Både før og efter sommerferie har vi haft træning for børn og unge. Tilslutningen har ikke været overvældende. Som trænere har vi benyttet egne kræfter fra Gadstrup – nemlig Carmen Wilkes Uhre og Lars Larsen før sommerferien. Efter sommerferien har kun Lars trænet, men det har også været tilstrækkeligt.

Vi forsøgte os med opstart af ugentlig træning for seniorer, men der var ikke tilslutning. Til gengæld havde vi en enkelt session en lørdag med Erik Terp fra DTF, hvilket var en succes.

8. februar 2011
Flemming B. Jepsen
Formand for Gadstrup Tennis Club