Menu Luk

Regnskab

Resultatopgørelse

Indtægter:   Udgifter:  
Kontingenter

20.700,00

Nykredit, renter

9.279,99

Medlemstilskud

5.810,00

Faglige kontingenter

1.714,00

Øvrige indtægter

16.250,00

Kørsel træner

4.000,00

    Banevedligeholdelse

22.465,80

    Generalforsamling og klubmesterskaber

524,00

    Kontorartikler

599,38

 

 

 

38.583,17

Årets overskud    

4.176,83

   

 

Balance

Aktiver:   Passiver:  
Baneanlæg, se note 1

140.000,00

Nykredit, se note 2

141.502,74

Roskilde Kommune

16.250,00

Spar Bank Nord

13.437,95

 

 

Egenkapital, se note 3

1.309,31

 

156.250,00

 

156.250,00

Noter

 

Note 1
Værdi af baneanlæg 01.01.2010

160.000,00

Nedskrivning

-20.000,00

Værdi 31.12.2010

140.000,00

Note 2
Restgæld 01.01.2010

148.748,48

Afdrag 2010

-7.245,74

Restgæld 31.12.2010

141.502,74

 

 

Note 3
Saldo 01.01.2010

17.132,48

Årets overskud

4.176,83

Nedskrivning af baner

20.000,00

Egenkapital 31.12.2010

1.309,31